PRODUKTY

MULTIREG je řešení pro souběžné provádění dotazů do více registrů dostupných na internetu. Jedná se zejména o registry pro ověřování údajů o klientovi, jako jsou BRKI/NRKI, SOLUS IČ/FO, CRÚ ČNB, CRÚ2 ČNB, ARES, OR, ISIR, ZDOK a ZDOK_SK pro kontrolu ztracených dokladů v Česku i na Slovensku, RUIAN - ověření adresy, SSV (BISNODE, D&B), CARDETECT atd... Systém umožňuje provádět dotazy jak na právnické, tak i fyzické osoby. Jedinečným rysem řešení je, že údaje o klientovi se zadávají pouze jednou (pro všechny dotazy do různých registrů), dotazy se provedou najednou a výsledky jsou uloženy do databáze. Detaily došlých (a uložených) odpovědí je možné zobrazit pouhým klepnutím myši, navíc jednotlivé odpovědi jsou parametricky vyhodnoceny a uživatel je barevnou indikací informován o celkovém výsledku a současně i o výsledcích jednotlivých dotazů. Volba dotazovaných registrů závisí na přání uživatele. Rozšíření systému o další registry, které budou v budoucnu dostupné, je díky otevřené architektuře a použitým technologiím velmi snadné. Systém je též možno využívat z jiných aplikací jako server pomocí web services.

FISST (FInancial Sanctions Scan Tool), určený pro banky a další finanční instituce. Tento program umožňuje porovnávat databázi finančně sankcionovaných subjektů s databází klientů banky (nebo jiné instituce). Program je určen pro podporu problematiky Anti Money Laundering (AML) podle zákona č. 253/2008 Sb., a dále směrnice č. 2005/60/ES a č. 2006/70 ES.

IREL (Insolvenční REjstřík Lokální) je řešení pro všechny instituce, které potřebují ke své činnosti používat Insolvenční rejstřík, umístěný na serveru Ministerstva spravedlnosti. K dispozici je rovněž řešení pro slovenský Register úpadcov.

CRUIS2 (Centrální Registr Úvěrů - Integrovaný Systém verze 2) je systém určený pro podporu zákonné povinnosti bank na vykazování úvěrů právnických osob a fyzických osob-podnikatelů do České národní banky. Současně umožňuje on-line dotazování do tohoto registru.

CREST2 (CREdit Support Tool verze 2) je systém učený pro úvěrové specialisty banky. Umožňuje komplexní práci s bankovním registrem úvěrů fyzických osob a fyzických osob - podnikatelů nazývaným BRKI (Bankovní Registr Klientských Informací) a provozovaným společností CBCB, rovněž umožňuje spolupráci s registrem SOLUS. CREST2 splňuje všechny požadavky spojené s dotazováním i vykazováním do obou registrů. Součástí řešení je "tenký" klient, určený k provozu přes internetový prohlížeč MSIE. Modifikace CREST2 je určena pro nebankovní registr NRKI (modifikace registru BRKI), je určena pro všechny nebankovní instituce, které se rozhodnou přistoupit k tomuto registru.

Díky detailní znalosti metodik CRÚ ČNB, BRKI, NRKI a SOLUS dodáváme našim klientům jednoúčelové programy pro extrakci dat z bankovních i jiných informačních systémů, stejně jako programy pro kontrolu správnosti (přípustnosti) hodnot. Do této skupiny patří např. program CRURES, určený pro porovnání a opravu klientských dat podle Registru Ekonomických Subjektů ČSÚ.

Dále nabízíme

Zhotovení aplikací pro prostředí MS-Windows a řešení webových služeb.