IREL

Insolvenční REjstřík Lokální je řešení, které umožňuje automatizovat činnosti spojené s jeho využíváním. Produkt je určený zejména pro banky a další instituce, které jsou finačně propojeny se svými klienty. "Insolvenční zákon" č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení definuje procesy, kterými se tyto instituce v případě svého klienta - insolventa - řídí. Proto je výhodné vyhledávat tyto osoby automatizovaně tak, aby bylo možné neprodleně zahájit potřebné procesy. IREL byl nasazen do rutinního provozu ve třech bankovních domech a dalších institucích.

Hlavní rysy našeho řešení jsou:

 • Automatizované inkrementální stahování dat ze serveru Ministerstva spravedlnosti do lokální databáze.
 • Komfortní uživatelské rozhraní pro prohlížení a vyhledávání v databázi insolventů.
 • Automatizované porovnávání databáze klientů instituce proti databázi insolventů.
 • Speciální rutiny pro vyhledání klientů instituce, kteří nemají všechny potřebné údaje pro porovnání.
 • Zobrazení pouze klientů instituce, kteří jsou současně v Insolvenčním rejstříku.
 • E-mailová notifikace o nalezených klientech instituce - insolventech - na zadané adresy.
 • Notifikace o dříve nalezených klientech instituce, u kterých došlo k novým událostem.
 • Zobrazení libovolných připojených dokumentů jednotlivých událostí insolventa.
 • Veškerá práce uživatele probíhá přehledně v jednom uživatelském okně...
 • K dispozici je "tenký i "tlustý" klient.
 • Bonus pro uživatele systému CREST2: IREL je on-line navázán na dotazování do BRKI.