NOVINKY

V současné době nabízíme dodávku systému MULTIREG pro souběžné provádění dotazů do více registrů dostupných na internetu. Jedná se zejména o registry pro ověřování údajů o klientovi, jako jsou BRKI/NRKI, SOLUS IČ/FO, CRÚ ČNB, ARES, OR, ISIR, databáze ztracených dokladů (ČR i SK), kontrola adresy dle RUIAN, SSV, BISNODE, CARDETECT atd... Systém umožňuje provádět dotazy jak na právnické, tak i fyzické osoby. Jedinečným rysem řešení je, že údaje o klientovi se zadávají pouze jednou (pro všechny dotazy do různých registrů), dotazy se provedou najednou a výsledky jsou uloženy do databáze. Detaily došlých (a uložených) odpovědí je možné zobrazit pouhým klepnutím myši, navíc jednotlivé odpovědi jsou parametricky vyhodnoceny a uživatel je barevnou indikací informován o celkovém výsledku a současně i o výsledcích jednotlivých dotazů. Volba dotazovaných registrů závisí na přání uživatele. Rozšíření systému o další registry, které budou v budoucnu dostupné, je díky otevřené architektuře a použitým technologiím velmi snadné. Systém je též možno využívat z jiných aplikací jako server pomocí web services.

Již od roku 2020 je k dispozici aplikace pro kontrolu ztracených/odcizených dokladů na Slovensku ZDOK_SK.

Od února 2009 je k dispozici program FISST (FInancial Sanctions Scan Tool), určený pro banky a další finanční instituce. Tento program umožňuje porovnávat databázi finančně sankcionovaných subjektů s databází vlastních klientů. V případě nalezení shody program informaci odesílá na zadané mailové adresy, aby mohly být následně zahájeny další akce podle zákona a směrnic EU (jedná se o problematiku Anti Money Laundering (AML) na základě zákona č. 253/2008 Sb., a dále směrnice č. 2005/60/ES a č. 2006/70 ES).