CRURES

CRURES je doplňkový modul pro kontrolu a opravu klientských dat pro registr CRÚ ČNB. Je určený pro banky, které chtějí mít klientská data v souladu s kontrolou, prováděnou v ČNB. Program pomáhá řešit problémy spojené s tzv. ztotožněním klienta.

Hlavní rysy:

  • Automaticky zpracuje vstupní datové soubory pro modul CRUIS2 a porovná klientská data proti databázi RES ČSÚ.
  • Po nalezení shodného IČ jsou převzatými informacemi z RES nahrazeny původní informace ve vstupních datech.
  • O všech akcích programu a chybných datech je vypsán přehledný log.
  • Program je možno provozovat samostatně nebo zakomponovat do modulu pro vytváření datových extraktů pro CRUIS2.
  • Použitím programu se odstraňují komplikace způsobené chybějícími nebo nesprávnými daty v ostatních systémech.