CREST2

Systém bankovního registru BRKI pro sledování úvěrové angažovanosti fyzických osob je rutinně provozován téměř ve všech retailových bankách v ČR a na Slovensku. Pro potřeby tohoto systému jsme vyvinuli aplikaci CREST2, která splňuje všechny požadavky jak systému BRKI, tak i úvěrových specialistů banky. Registr BRKI je (až na drobné rozdíly) totožný se systémem NRKI, proto je CREST2 určen i pro registr NRKI. Jako součást dodávaného řešení je k dispozici modul CREST2i, který ve spolupráci s IIS umožňuje on-line přístup k registru a lokální databázi pomocí "tenkého" klienta (internetového prohlížeče IE). Uživatel tak získává možnost volby, jaký modul a v jakém prostředí bude využívat. Do CREST2 bylo s výhodou zakomponováno i řešení pro negativní registr SOLUS. Dále je možné rozšíření dotazování do dalších registrů (ISIR, SSV, RUIAN, HUNTER, ZDOK atd...) včetně vyhodnocení odpovědí. Aplikace byly vyvinuty ve spolupráci s bankovními odborníky, jejichž cenné připomínky přispěly k vysoké kvalitě produktu.

Obecné rysy aplikace

 • Integrace dat z informačního systému banky s daty o úvěrovém zatížení klientů z registru CBCB a registru SOLUS.
 • Architektura klient-server, prostředí MS-Windows 9x/NT/2000/XP.
 • Přístup k práci s programem s využitím zabezpečení systému Windows NT.
 • Nastavitelná uživatelská oprávnění k prohlížení dat, editaci, odesílání dotazů, provádění hromadných operací...
 • Speciální uživatelské oprávnění k přístupu ke klientům - zaměstnancům banky.
 • Výběry klientů, závazků, dotazů a odpovědí podle nejrůznějších kritérií.
 • Možnost zobrazení seznamu dotazů, na které přišla odpověď za dobu, překračující zadaný časový limit...
 • Zobrazení křížových odkazů ručitel - ručený závazek, s možností přeskoků mezi nimi.
 • Detailní logovací záznamy (audit - trail).
 • Optimalizace rychlosti odezvy.


 • Hlavní rysy vykazovací části:

 • Možnost ručního vstupu dat nebo automatizovaně (bezobslužně) včetně nastavení frekvence a času spuštění.
 • Automatizované párování žádostí s přidělenými kontrakty.
 • Uchování historie - měsíční dávky jsou trvale uloženy.
 • Prověřování správnosti importních dat vytvořením pseudodávky a její kontrola programy CONTRATT a ANAGRAF.
 • Funkce "kopie uzávěrky" doplní data u neukončených závazků, které nebyly v současném měsíci importovány.
 • Po vygenerování měsíční dávky volání procedur pro kryptování, digitální podpis a odeslání souboru FTP klientem.
 • Import protokolu o zpracování měsíční dávky, přiřazení chybových zpráv k odpovídajícím záznamům.


 • Hlavní rysy dotazovací části:

 • Víceuživatelský on-line systém.
 • Kontrola dat při zadávání údajů žadatele a jeho žádosti.
 • Odeslání dotazu na existujícího klienta pouhým kliknutím myší.
 • Sestavení dotazu, odeslání a příjem v reálném čase.
 • Komfortní prezentace odpovědi, zobrazení všech informací z odpovědi.
 • Možnost tisku v prostředí MS-EXCEL, export informací do schránky (clipboard).
 • Možnost automatického (bezobslužného) dotazování - jako server registrů BRKI a SOLUS pro jiné bankovní systémy.