CRUIS2

Program umožňuje kompletní práci s registrem CRÚ ČNB právnických osob a fyzických osob-podnikatelů jak z pohledu povinnosti vykazovat data do ČNB, tak i možnosti provádět on-line dotazy do tohoto registru.Obecné rysy aplikace:

 • Integrace dat z informačního systému banky s daty o úvěrovém zatížení klientů z CRÚ.
 • Architektura klient-server, prostředí MS-Windows 9x/NT/2000/XP.
 • Přístup k práci s programem s využitím zabezpečení systému Windows NT.
 • Nastavitelná uživatelská oprávnění k prohlížení dat, editaci, odesílání dotazů, provádění hromadných operací....
 • Výběry klientů, závazků, dotazů a odpovědí podle nejrůznějších kritérií.
 • Detailní logovací záznamy (audit - trail).


 • Hlavní rysy vykazovací části:

 • Možnost ručního vstupu dat nebo automatizovaně přes definované rozhraní.
 • Automatizovaný příjem dat z bankovních zdrojů v libovolných intervalech.
 • Možnost vstupu i neúplných dat (záznam je možno doplnit "ručně" později).
 • Uchování historie - údaje za jednotlivé měsíce jsou trvale uloženy.
 • Kontrola správnosti dat při automatickém importu a výpis chyb do externího souboru.
 • Kontrola správnosti dat při ručním vstupu dat proti číselníkům ČNB (jsou k dispozici při vyplňování).
 • V programu jsou zabudovány všechny kontroly definované v metodice ČNB včetně kontrol integrity uzávěrky.
 • Sumarizační výstupy pro vzájemnou kontrolu s povinnými výkazy ČNB (RISIFE11 a RISIFE31/32).
 • K dispozici je funkce "kopie uzávěrky z předchozí" s automatickým doplňováním dat.
 • Generování XML měsíčních dávek, libovolné generování opravných/přečíslovacích/stornovacích XML dávek.
 • Zpracování XML souborů odpovědí z ČNB: zavádění IDK klientům, přiřazení chybových zpráv k odpovídajícím záznamům.


 • Hlavní rysy dotazovací části:

 • Víceuživatelský on-line systém.
 • Kontrola dat při zadávání údajů žadatele.
 • Odeslání dotazu na existujícího klienta pouhým kliknutím myší.
 • Sestavení dotazu, odeslání a příjem v reálném čase.
 • Komfortní prezentace odpovědi.
 • Možnost automatického (bezobslužného) dotazování - jako server registru CRÚ ČNB pro jiné bankovní systémy.